VodičUslovi korišćenja

Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination. At the end of the day, going forward, a new normal that has evolved from generation X

Dobrodošli na Gradski Vodič

Ovi uslovi opisuju pravila i propise za upotrebu web stranice Gradski Vodič.

Pristupom ovoj veb stranici pretpostavljamo da u potpunosti prihvatate ove uslove i odredbe. Ne nastavljate da koristite veb stranicu Gradski Vodič ako ne prihvatate sve uslove i odredbe navedene na ovoj stranici.

Sledeća terminologija se odnosi na ove Uslove i odredbe, Izjavu o privatnosti i obaveštenje o odricanju odgovornosti i bilo koje ili sve ugovore: „Klijent“, „Vi“ i „Vaš“ odnosi se na vas, osobu koja pristupa ovoj veb stranici i prihvata uslove i uslove kompanije. „Kompanija“, „Sebi“, „Mi“, „Naši“ i „Mi“, odnosi se na našu Kompaniju. “Stranka”, “ugovorne strane” ili “nas” odnosi se i na klijenta i na nas, ili na klijenta ili nas same. Svi uslovi se odnose na ponudu, prihvatanje i razmatranje plaćanja neophodne za sprovođenje procesa naše pomoći Klijentu na najprikladniji način, bilo da se radi o formalnim sastancima određenog vremena ili na bilo koji drugi način, sa izričitim ciljem sastanka sa Potrebe klijenta u pogledu pružanja navedenih usluga / proizvoda Kompanije, u skladu sa i u skladu sa važećim zakonom Srbije. Svaka upotreba gore navedene terminologije ili drugih reči u jednini, množini, velikim slovom i / ili on ili ona, uzimaju se kao zamenljive i, prema tome, kao iste.

Kolačići

Upotrebljavamo upotrebu kolačića. Korišćenjem veb stranice Gradski Vodič pristajete na upotrebu kolačića u skladu sa podacima Gradski Vodič izjave o privatnosti podataka.

Većina modernih interaktivnih veb stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi nam omogućili da pronađemo korisničke detalje za svaku posetu. Kolačići se koriste u nekim oblastima naše veb lokacije kako bi se omogućila funkcionalnost ovog područja i jednostavna upotreba za one koji posećuju. Neki od naših partnera / oglašivača mogu takođe koristiti kolačiće.

Licenca / dozvola

Ako nije drugačije navedeno, Gradski Vodič i / ili licencni vlasnici poseduju prava intelektualne svojine za sav materijal o Gradski Vodič. Sva prava intelektualne svojine su zadržana. Možete da pregledate i / ili štampate stranice sa https://gradskivodic.rs/ za sopstvenu ličnu upotrebu u skladu sa ograničenjima postavljenim u ovim uslovima i odredbama.

Ne smete:

 1. Ponovo objaviti materijal sa https://gradskivodic.rs/
 2. Prodajete, iznajmljujete ili podlicencirate materijal sa https://gradskivodic.rs/
 3. Reprodukujte, duplirajte ili kopirajte materijal sa https://gradskivodic.rs/

Redistribuirajte sadržaj iz Gradski Vodič (osim ako sadržaj nije posebno napravljen za redistribuciju).

Hipervezivanje našeg Sadržaja

 1. Sledeće organizacije mogu se povezati na našu veb lokaciju bez prethodnog pismenog odobrenja:
  1. Vladine agencije;
  2. Pretraživači;
  3. Novinske organizacije;
  4. Distributeri internetskih direktorija kada nas navede u direktorijumu mogu se povezati na našu veb lokaciju na isti način kao što hipervezuju na veb lokacije drugih navedenih preduzeća; i
  5. Akreditovana preduzeća širom sveta, osim traženja neprofitnih organizacija, trgovačkih centara dobrotvornih organizacija i grupa koje se bave dobrotvornim prikupljanjem sredstava, koja možda neće hipervezati na našu veb lokaciju.
 1. Ove organizacije mogu se povezati na našu početnu stranicu, publikacije ili druge informacije na veb lokaciji sve dok veza: (a) ni na koji način ne bude pogrešna; (b) ne podrazumeva sponzorstvo, odobravanje ili odobrenje strane koja povezuje i njenih proizvoda ili usluga; i (c) uklapa se u kontekst sajta strane koja ga povezuje.
 2. Po sopstvenom nahođenju možemo razmotriti i odobriti druge zahteve za vezu od sledećih vrsta organizacija:
  1. opšte poznati izvori potrošačkih i / ili poslovnih informacija kao što su Privredne komore, Američka automobilska asocijacija, AARP i Potrošačka unija;
  2. dot.com sajtovi zajednice;
  3. udruženja ili druge grupe koje predstavljaju dobrotvorne organizacije, uključujući sajtove za dobrotvorne organizacije,
  4. distributeri mrežnih direktorija;
  5. internet portali;
  6. računovodstvene, pravne i konsultantske firme čiji su primarni klijenti preduzeća; i
  7. obrazovne institucije i trgovinska udruženja.

Odobrićemo zahteve vezanih za ove organizacije ako utvrdimo da: (a) veza se neće odražavati nepovoljno na nas ili naša akreditovana preduzeća (na primer, trgovinska udruženja ili druge organizacije koje predstavljaju svojstvene sumnjive vrste poslovanja, kao što su posao na radnom mestu. kućne prilike nisu dozvoljene za povezivanje); (b) organizacija sa nama nema nezadovoljavajuću evidenciju; (c) korist od vidljivosti povezane sa hipervezom nadmašuje odsustvo vojnog iskustva; i (d) gde je veza u kontekstu opštih informacija o resursima ili je na neki drugi način u skladu sa uređivačkim sadržajem u biltenu ili sličnom proizvodu koji unapređuje misiju organizacije.

Ove organizacije mogu se povezati na našu početnu stranicu, publikacije ili druge informacije na veb lokaciji sve dok veza: (a) ni na koji način ne bude pogrešna; (b) ne podrazumeva sponzorstvo, odobravanje ili odobrenje strane koja povezuje i proizvode i usluge; i (c) uklapa se u kontekst sajta strane koja ga povezuje.

Ako ste među organizacijama navedenim u paragrafu 2 gore i zainteresovani ste da se povežete na našu veb stranicu, morate nas obavestiti slanjem e-maila na [email protected]. Unesite svoje ime, ime organizacije, kontakt informacije (kao što su telefonski broj i / ili e-mail adresa) kao i URL svoje veb stranice, spisak svih URL adresa sa kojih nameravate da se povežete na našu veb lokaciju , i listu URL-ova (adrese) na našoj veb lokaciji na koju želite da povežete. Ostavite 2-3 nedelje za odgovor.

Odobrene organizacije mogu hipervezati na našu veb lokaciju na sledeći način:

 1. Korišćenjem našeg korporativnog imena; ili
 2. Korišćenjem jedinstvenog lokatora resursa (veb adresa) za koji je povezan; ili
 3. Korišćenjem bilo kojeg drugog opisa naše veb stranice ili materijala koji su povezani sa tim ima smisla u kontekstu i formatu sadržaja na veb lokaciji stranke.

Za povezivanje odsutne licence zaštitnog znaka neće se koristiti logotip ili druga umetnička dela Gradski Vodič dogovora.

Iframes

Bez prethodnog odobrenja i izričitog pismenog odobrenja ne smete stvarati okvire oko naših veb stranica ili koristiti druge tehnike koje na bilo koji način menjaju vizuelnu prezentaciju ili izgled naše veb stranice.

Rezerva prava

Pridržavamo pravo u bilo koje vreme i prema vlastitom nahođenju da zahtevamo da uklonite sve veze ili bilo koju određenu vezu do naše veb stranice. Saglasni ste da odmah uklonite sve veze na našu veb lokaciju na takav zahtev. Takođe zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku izmenimo ove uslove i politiku povezivanja. Nastavljajući vezu na našu veb lokaciju, vi pristajete da budete obavezni i pridržavate se ovih uslova povezivanja.

Uklanjanje veza sa naše veb stranice

Ako na bilo kojoj vezi nađete bilo koji link ili bilo koju povezanu veb lokaciju, iz bilo kojeg razloga možete nam se obratiti. Razmotrićemo zahteve za uklanjanje veza, ali nećemo imati obavezu da to uradimo ili da vam direktno odgovorimo.

Iako se trudimo da osiguramo da su informacije na ovoj veb stranici tačne, ne garantujemo njenu potpunost ili tačnost; niti se obavezujemo da osiguramo da veb lokacija ostane dostupna ili da se materijal na veb lokaciji ažurira.

Sadržajna odgovornost

Nećemo biti odgovorni ili odgovorni za bilo kakav sadržaj koji se pojavljuje na vašoj veb lokaciji. Slažete se da ćete nas obeštetiti i braniti od svih zahteva koji proizilaze iz ili zasnovani na vašoj veb lokaciji. Nijedna veza ne može se pojaviti na bilo kojoj stranici na vašoj veb lokaciji ili u bilo kom kontekstu koji sadrži sadržaj ili materijale koji se mogu tumačiti kao klevetnički, opsceni ili kriminalni, ili koji krše, na drugi način krše ili zagovaraju kršenje ili drugo kršenje bilo kojeg prava trećih lica

Izjava o odricanju odgovornosti

U najvećoj meri dozvoljenoj važećim zakonom isključujemo sva zastupstva, garancije i uslove koji se odnose na našu veb stranicu i upotrebu ove veb stranice (uključujući, bez ograničenja, bilo kakve garancije koje podrazumeva zakon u pogledu zadovoljavajućeg kvaliteta, podobnosti za svrhu i / ili upotreba razumne nege i veštine). Ništa u ovom odricanju odgovornosti neće:

 1. ograničiti ili isključiti našu ili vašu odgovornost za smrt ili lične povrede nastale iz nepažnje;
 2. ograničiti ili isključiti našu ili vašu odgovornost za prevaru ili lažno predstavljanje;
 3. ograničite bilo koju našu ili vašu obavezu na bilo koji način koji nije dozvoljen važećim zakonom; ili
 4. isključite bilo koju od naših ili vaših obaveza koje prema važećem zakonu ne mogu biti isključene.

Ograničenja i isključenja odgovornosti navedena u ovom odeljku i drugde u ovom odricanju odgovornosti: (a) podležu prethodnom stavu; i (b) reguliše sve obaveze koje proizilaze iz odricanja odgovornosti ili u vezi sa predmetom ovog odricanja od odgovornosti, uključujući obaveze koje proizilaze iz ugovora, u slučaju odštete (uključujući nepažnju) i zbog kršenja zakonske dužnosti.

U meri u kojoj se veb lokacija i informacije i usluge na veb lokaciji pružaju besplatno, nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje prirode.

Potražite popularna mesta u Beogradu

Pretražite sve što vam je potrebno za vaše poslovne ili lične potrebe. Gradski vodič vam pomaže da sve lako I brzo pronađete.

All rights reserved by Gradski Vodič